Kaseto, Orochi Archmage

Average Type Distribution

Recent Articles

MagicalHacker – THE BLOODHALL S11E2 | Braids vs Sharuum vs Kaseto vs Kumena
MTG Muddstah – Izoni vs Tails vs Kaseto vs Kruphix
Commander VS S10E9 — Liliana vs Sram vs Kaseto vs Admiral Beckett Brass

Recent Decks

More decks...