Rafiq of the Many

1369 decks

Average Type Distribution

Recent Articles

MTG Muddstah — Meren vs Derevi vs Grand Arbiter vs Rafiq
Competitive Nature — Rafiq of the Many

Recent Decks

More decks...