Vona, Butcher of Magan (Commander)

Vona, Butcher of Magan

114 decks (0.050%) Rank #413

Average Type Distribution

Recent Articles

MTG Lexicon – Commander/EDH FFA | S3E47.3 – Goreclaw V Djeru V Vona V Rakdos (RTR)
Commander Showdown — Vona vs Ayli vs Karlov
Historically Speaking — Silly Hats, Zero-Sum Games, and Lifelink!
Game Knights — E11 : New Ixalan Legends
Commander VS S9E1 — Vona vs Admiral Beckett Brass vs Tishana vs Gishath

Recent Decks

More decks...